Dit navn:
Din mailadresse:
Forslag til et nyt sæt påskrifter:
Vogntype:
Vognnumre:
Dokumentation:
(dine oplysninger er ikke begrænset af tekstfeltets synlige størrelse)
Foto:
Både opysninger om foto i bøger og blade samt mulighed for at låne dine foto.
Modelgrundlag:
Hvilken industrimodel og hvilket ombygningssæt bruger du?